Vol539嫩模小夕juju私房女警主题皮内衣配黑色蕾丝袜极致魅惑写真85P小夕juju美媛馆

Vol539嫩模小夕juju私房女警主题皮内衣配黑色蕾丝袜极致魅惑写真85P小夕juju美媛馆

若邪热聚胃,耗其津液,以致口燥舌干者,宜急下。实脉之来,三候有力,更大于牢,邪滞郁结。

鼻息,少阳也,非内气之出则不能接外气之入,此雷风相搏也,金木之交,脑髓之用,之所以受役者也,乃生死之门乎。关则不得小便,乃津液枯涸而闭。

湿热发黄头汗出,小便不利渴阳明。人所不问,亦不必问也。

人育于气,必旁通运旋之气而后不死,气一息不四通,谓之气死,而大命尽焉。不恶寒,但热者,实也,宜调胃承气汤。

陈云∶郁金香,生大秦国,二月三月有花,状如红蓝,四月五月采花,即香也。以五行言,心肝为木火之一源,肺肾为金水之同宫,中宫脾土为之维持调护,此即其五行顺布也。

草木有可插而活者,竹以笋生者,胎生类也。凡喜于靡费,莫非贫相;凡近于骄蹇,莫非贱相。

Leave a Reply