jk制服黑色丝袜福利网站

jk制服黑色丝袜福利网站

故古方治疸有吐者,有汗者,有下者,有寒者,有温者,有润者,有燥者,有软坚者,有消导者,有逐血者。人参麦门冬五味子香薷人本阴虚,复遇暑途,饮困劳倦,暴仆昏绝者,此方主之。

苍术辛燥,能平胃中敦阜之气。 用滑石、通草、竹叶淡而渗之,以竭其湿。

苦者可下气,故用浓朴。 凡人饮入于胃之时,脾气散精,上归于肺。

 吴茱萸味辛性热,能反佐以从治。一消一补,调养之方也。

用当归、川芎、白芍、熟、桂心大补其血。食以伤生,夫人之所失也。

气逆宜顺之,故用木香、乌药。《勾玄》云∶以桂熬成浓汁,着于诸木嫩苗之上,必致萎谢。

Leave a Reply